Joostink Assessment & Development

een psychologisch adviesbureau

Assessments

Waarom een assessment
Een assessment dient twee belangen:
- dat van de kandidaat die zich verder wil ontwikkelen en
- dat van de (potentiele) werkgever die de juiste mensen op de juiste functie wenst voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Voor beide partijen biedt het assessment dus duidelijke voordelen.
Om de belangen van beide partijen goed te dienen, is het belangrijk te weten wat er speelt in een organisatie, waar zij zich mee bezig houdt en wat haar ambitie is.

Het doel van een assessment
o    Kandidaten leiden en inspireren in hun ontwikkeling.
o    Beoordelen of het profiel van de kandidaat past bij de kernwaarden en het functieprofiel van de organisatie.
o    Inzicht geven aan de kandidaat in diens mogelijkheden, valkuilen en blokkades.
o    Het beschikbare potentieel van zowel de kandidaat als dat van de organisatie ten volle benutten.

Wat kunt u van ons verwachten
Wij staan voor kwaliteit en deskundigheid. We zorgen voor actuele vakinhoudelijk kennis en kennis van de arbeidsmarkt. Wij zetten enkel wetenschappelijk (cotan) goed gekeurde instrumenten in en werken alleen samen met ervaren professionals die hun vak verstaan. We observeren en beoordelen zorgvuldig, respectvol en objectief, zonder de confrontatie uit de weg te gaan. We kijken naar het veld van mogelijkheden én benoemen de mogelijke belemmeringen met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen. Het belang van de betrokken partijen verliezen we daarbij nooit uit het oog. Voor ons telt dat ontwikkeling altijd wil gebeuren, waarbij wij graag de diagnosticus, de facilitator, de criticus en de aanjager willen zijn. 

Onze uitgangspunten
·         Wij hanteren de NIP-code.
·         We kijken vanuit een integrale scope naar de vraagstelling.
·         Wij gaan er vanuit dat ontwikkeling altijd wil gebeuren.
·         Wij dagen ons uit te luisteren naar dat wat gezegd wordt, naar dat wat daaronder hoorbaar is én naar dat wat niet mag klinken.
·         We focussen ons op het veld van mogelijkheden waarbij we de belemmeringen doorzien.
·         Onze instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwd én goedgekeurd door de Cotan.
·         Onze communicatie is open en transparant. We starten pas het assessment als er commitment is over de vraagstelling van het assessment bij zowel de opdrachtgever als de kandidaat. 
·         We gaan uitermate zorgvuldig en vertrouwelijk om met de rapportage van de kandidaat.

Wat verwachten we van u
Een goed assessment is ons inziens een gezamenlijke prestatie waarbij bereidheid tot samenwerken en het delen van kennis en informatie essentieel zijn. Hoe meer informatie u met ons deelt over uzelf als kandidaat of over uw organisatie en de (toekomstige) ontwikkelingen met doelstellingen en ambities, des te beter kunnen we aansluiten bij de vraagstelling. Met het beste resultaat als doel.

Hoe voor te bereiden op een assessment
Een vraag die kandidaten ons regelmatig stellen. En begrijpelijk. Een vraag ook met vele antwoorden: boeken lezen, oefentests, verdiepen in het hoe en waarom van een assessment etc. Ervaring leert echter dat men meer prestatiedruk kan ervaren door zich te goed te willen voorbereiden. En dat is niet nodig. Uiteraard bespreken wij persoonlijk met de kandidaat, voorafgaand aan het assessment, wat het doel is, wat zij kunnen verwachten en wie het assessment uitvoert.
Het belangrijkste is dat kandidaten inzicht krijgen in wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hen drijft en beweegt. Alleen vanuit deze kennis en inzichten kunnen mensen verder bewegen en (door)ontwikkelen. Oftewel aansluiten bij wat er is; het ‘goede’ behouden en dat verbeteren wat realistisch en haalbaar is. Dát is het ultieme doel van een assessment. En hoe daar op voor te bereiden? Door gewoon jezelf te zijn en door fit en uitgerust op de assessmentdag te verschijnen.  

Het assessmentrapport
We sluiten elk assessment af met een helder, inzichtelijk rapport. We beschrijven wat nodig is om het ontwikkelpotentieel van de kandidaat optimaal te benutten. Ook geven we de mogelijke risico’s voor de kandidaat en de organisatie weer. En ons advies is duidelijk en niet multi-interpretabel.
We zijn tevreden als de kandidaat zich uitgedaagd voelt om nieuwe terreinen te ontsluiten die verder gaan dan de bekende patronen. Oók als blijkt dat er, voor dat moment, onvoldoende aansluiting is tussen de kernwaarden van de organisatie en het profiel van de kandidaat.

NIP-code
Joostink Assessment en Development hanteert de gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Deze code houdt in dat wij gebonden zijn aan de beroepsnormen en ethiek van het NIP. Hierdoor hebben wij een aantal kernwaarden die ervoor zorgen dat onze werkwijze klantgeoriënteerde, deugdelijk, ethisch, verantwoord en eerlijk is. Een deelnemer het recht heeft op kennisname van de rapportage alvorens deze naar de opdrachtgever wordt verzonden. Rapportage geschiedt binnen vier werkdagen na het onderzoek. Onze psychologen hebben allen de aanvullende kwalificatie PSYCHOLOOG NIP.

© 2012 Joostink Assessment & Development