Joostink Assessment & Development

een psychologisch adviesbureau

Coaching - Individueel en in teamverband

...om de wereld een beetje mooier te maken...

Ben je op zoek naar een goede coach? Iemand die je kan begeleiden en ondersteunen bij de vraagstukken die jij op je arbeidspad tegenkomt? Psychologie heeft enorm veel te bieden als het gaat om coaching, ondersteuning en ontdekken van het menselijk potentieel. Door mijn rol als arbeids- en organisatiepsychologe, ervaringsdeskundige en aanhanger van de Westerse wetenschappen en de Oosterse filosofie beschik ik over een up-to-date aanpak. Ik laat me scholen in de Zijnsorientatie en in de ACT om de razendsnelle ontwikkelingen binnen de psychologie te blijven volgen. 

De complexiteit van veel (management) functies neemt toe en het appèl op persoonlijke kwaliteiten wordt daardoor groter. Een externe coach kan dan een bijdrage leveren. Wij vinden het belangrijk dat de coach uitdaagt, stimuleert, confronteert en een spiegel voorhoudt. Door volstrekt onafhankelijk te confronteren en te stimuleren wordt het zelfinzicht vergroot en het effectief functioneren verbetert.

Voor wie?
Wanneer je kampt met problemen die werkgerelateerd zijn, waar je niet op eigen kracht uitkomt dan kan coaching wenselijk zijn. Binnen mijn praktijk kun je doorgaans binnen 1 week terecht. De duur van de begeleiding ligt meestal tussen 8 á 10 sessies van 1,5 uur.

Je kunt je aanmelden bij de volgende issues:

 • Je ervaart problemen in je werksituatie waardoor je niet optimaal kunt presteren
 • Passie, motivatie en drive zijn op dit moment ontbrekende aspecten binnen je werkkring
 • Binnen je werksituatie zijn er samenwerkingsproblemen waar je onvoldoende antwoord op hebt
 • Je ervaart spanningsklachten, angstklachten, paniekaanvallen
 • Je zoekt een sparringspartner in relatie tot je werk/rol/positie
 • Een traumatische ervaring beinvloed je dagelijks functioneren
 • Je hebt een burnout, danwel er lijkt daar sprake van te zijn
 • Je wilt je leidinggevende/coachende vaardigheden verder ontwikkelen
 • Er zijn problemen met time-management; deadlines halen, targets nastreven, afspraken nakomen, prioriteiten stellen... lijken vanzelfsprekende aspecten maar voor jou (even) niet!
 • Je wilt je assertiever en zelfverzekerder profileren
 • Jouw team vraagt om een meer effectievere wijze van aansturing
 • Je voelt je eenzaam in je werkkring
 • Als manager wil je meer weten over praktische psychologische inzichten om je medewerkers beter te kunnen begrijpen en effectiever aan te kunnen sturen
 • Vitaliteit, energieniveau, reduceren van verzuim, vragen om aandacht
 • Perfectionisme overrult de angst om te falen... met alle gevolgen van dien...
 • Je blijft piekeren en kunt 'de piekerknop' niet uitzetten

Hoe aanmelden?
Alsje je wilt aanmelden dan kun je telefonisch contact opnemen (06-52601532 ) of een mail sturen naar marianne@joostink-ad.nl. We plannen dan een afspraak voor een eerste vrijblijvend, oriënterend gesprek. Doel van dit gesprek is het expliciteren van de hulpvraag, afstemmen van plan van aanpak en natuurlijk bezien of er een onderlinge match is. Immers uit onderzoek blijkt dat het wel of niet hebben van een klick tussen de psycholoog en de klant een bepalende factor is voor een succesvolle begeleiding.

© 2012 Joostink Assessment & Development